Download Aydym.com – Aýdym-saz portaly MOD APK v1.2.8 [] for Android

Name Aydym.com – Aýdym-saz portaly
Category Music & Audio
Size 18.4MB
Popularity 4280
Publisher Gozleg
Score 6.0
Publish Date 26/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play Aydym.com - Aýdym-saz portaly Google Play

Mod Info:

Aydym.com – Aýdym-saz portaly

Aydym.com – Aýdym-saz portaly Game Introduction :

Aydym.com – Aýdym-saz portaly
Aydym.com – Türkmen bagşylarynyň, döredijilik işgärleriniň aýdym-sazlarynyň, goşgularynyň, ertekileriniň we degişmeleriniň bir ýere ýygnanan ilkinji mobil programmasy.
Aydym.com arkaly ulanyjylarymyz gündelik täze çykan aýdymlardan habarly bolýarlar.
Aydym.com mobil programmasy bilen siz türkmen döredijilik işgärleriniň, bagşylarynyň aýdymlaryny, ertekilerini hem-de degişmelerini diňläp hem-de telefonyňyza göçürip alyp bilersiňiz.

Aydym.com aýdymlary ýerleşdirmek ýa-da beýleki teklipleriňiz üçin [email protected] elektron poçtasy arkaly habarlaşyp bilersiňiz.
Aydymlary web saýtymyzdan hem diňläp bilersiňiz.
Aydym.com – Diňläň, lezzet alyň!
/Official Music portal of Turkmenistan/

Aydym.com – Aýdym-saz portaly Game screenshot :